18. 8. 2020

Zadnja novica tehnične službe, ki skrbi za strežnike, ni najbolj vzpodbudna. Z osbsoječimi orodji jim ni uspelo obnoviti baze podatkov. Obnovili jo bodo, ko in če bodo pridobili nova orodja za reševanje podatkov. Zato je težko napovedati, kdaj bo Spletkomat spet deloval.

Najnovije vijesti tehničke službe koja brine o web serverima nisu baš ohrabrujuće. Nisu uspjeli obnoviti bazu podataka pomoću postojećih programa. Vratit će je kad i ako dobiju nove programe za obnovu podataka. Stoga je teško predvidjeti kada će Spletkomat ponovno raditi.

The latest news from the technical service that takes care of the servers is not the most encouraging. They were unable to recover the database using the available tools. They will restore it when and if they get new data recovery tools. Therefore, it is difficult to predict when the website Spletkomat will work again.
25. 7. 2020

Spostovani uporabniki Spletkomata!

Dne 7. 7. 2020 je prenehala delovati vasa priljubljena stran za zbiralce slicic www.spletkomat.com. Razlog je bil hekerski napad na podatkovni center oz. spletne streznike, kjer stran gostuje. Prizadet ni bil le Spletkomat, ampak tudi vse druge strani in spletne storitve tisocev drugih uporabnikov po vsem svetu, ki gostujejo na teh streznikih. Tehnicno osebje, ki skrbi za streznike, se od takrat trudi z resevanjem podatkov in vceraj je prisel na vrsto tudi streznik, kjer gostuje Spletkomat.
Trenutno je tezava se s podatkovno bazo, ki je na drugem strezniku in podatki se niso obnovljeni. Spletkomat bo zagotovo ponovno zacel delovati, takoj ko bo resen se ta problem.
Za nevsecnosti se opravicujem in upam, da boste v cim krajsem casu lahko ponovno menjali slicice na Spletkomatu. Vsem clanom se bo podaljsalo clanstvo za toliko casa, kolikor stran ni delovala.

Lep pozdrav,
Martin


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postovani korisnici Spletkomata!

Dana 7. 7. 2020 prestala je da radi vasa omiljena stranica za skupljanje slicica www.spletkomat.com. Razlog je bio hekerski napad na data center odnosno web servere, gdje stranica gostuje. Napadnut nije bio samo Spletkomat, nego i sve druge stranice in internet usluge tisuca ostalih korisnika sa cijelog svjeta, koje gostuju na tim serverima. Tehnicko osoblje, koje brine za serveree, se od takrat trudi sa rjesavanjem podataka i jucer je dosao na red i server, gdje gostuje Spletkomat.
Trenutno je problem jos sa bazom, koja je na drugom serveru i podatci jos nisu obnovljeni. Spletkomat ce zasigurno opet proraditi, odmah kad se rijesi jos ta problem.
Ispricavam se zbog neugodnosti i nadam se, da cete u kratko ponovo moci mjenjati slicice na Spletkomatu. Svim clanovima ce se produziti clanstvo za toliko vremena, koliko stranica nije radila.

Lijep pozdrav,
Martin


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear users of Spletkomat!

On 7 July 2020, your favorite sticker collector site, www.spletkomat.com, ceased to operate. The reason was a hacker attack on the data center or. web servers where the site is hosted. Not only Spletkomat was affected, but also all the other sites and online services of thousands of other users around the world that host these servers. The technical staff that takes care of the servers has been working on resolving the data ever since, and yesterday it was the turn of the server hosting Spletkomat.
Currently, there is still a problem with the database which is on another server, which hasn't been restored yet. The site will definitely start working again as soon as this problem is solved.
I apologize for the inconvenience and I hope that you will be able to swap stickers on Spletkomat again as soon as possible. All members will have their membership prolonged for as long as the site has been down.

Kind regards,
MartinKontakt: info@spletkomat.com